Youth IGF Turkey

Youth IGF Turkey, gençlerde internete dair her konuda dijital kapasite oluşturmayı amaçlayan, tamamen gönüllü ve kar amacı gütmeyen bir girişim. 2015’ten beri, sivil toplum, akademi, özel sektör, ve teknik toplumun genç temsilcilerini bir araya getirerek internetle ilgili trendlerin toplumsal etkilerin, politikaların tartışılıp, uzmanlar ve üniversite öğrencilerinin bilgi alışverişinde bulunduğu bu oluşuma sen de katıl!

Kayıt Ol

Altıncı Youth IGF Turkey, 10-11-12 Aralık 2020’de ilk kez online ortamda düzenlendi. Forum, ISOC-TR (İnternet Derneği) ile ICANN katkılarıyla, DiploFoundation ve Medya Okuryazarlığı Derneği partnerliğinde gerçekleşti.

Youth IGF Turkey

Altıncı Youth IGF Turkey, 10-11-12 Aralık 2020’de ilk kez online ortamda düzenlendi. Forum, ISOC-TR (İnternet Derneği) ile ICANN katkılarıyla, DiploFoundation ve Medya Okuryazarlığı Derneği partnerliğinde gerçekleşti.

Online ve bedava bu foruma sen de katıl

Youth IGF Turkey 2020

YouTube LIVE Stream
Facebook LIVE

Youth IGF Turkey’e Hoş Geldiniz!

Başka bir Online Yaşam Mümkün mü?

Moderatör: Duru Barbak

Fatma Demirel – Nic.TR, ODTÜ
Su Sonia Herring – Youth IGF Turkey
Zülal Erdoğan – Istanbul Legal Hackers
Duru Barbak – Saint Joseph Lisesi

Bu oturumda tüm etkinliğe bir kapı açılarak yaşadığımız online yaşam kültüründen nasıl daha fazla yarar sağlayabileceğimiz tartışılacaktır.

6. Youth IGF Turkey’nin ilk oturumunda, forumun organizasyon komitesi katılımcılara önceden yollanan internetle ilgili soruların bulunduğu anketlere verilen cevap verilerini yorumladı. “Pandemi boyunca interneti en çok ne için kullandın?” sorusuna gelen cevaplar arasında sosyal medya, film-dizi ve eğitim çoğunluktaydı. “İnternetten en son ne öğrendin?” sorusuna da çok çeşitli yanıtlar vardı, bunların arasında sokağa çıkma yasağı ve yemek tarifi gibi bir sürü farklı cevap verilmişti. “Gelecekte interneti bekleyen en büyük sorun nedir?” sorusuna ise kişisel verilerin yeterince korunamaması ve yanlış bilgilerin çok hızı yayılması öne çıktı. “Pandemi döneminde internetle ilgili yaşadığın en büyük sorun neydi?” sorusunun seçenekleri arasında, katılımcıların büyük çoğunluğu bağlantı sorunu cevabını belirtmişti. Daha sonrasında internet yönetişimiyle ilgili olan “İnterneti kim yönetiyor?” sorusunun cevabı olarak en çok yazılansa içinde kuruluşlar, devletler, büyük teknoloji şirketleri ve kullanıcıların olduğu hepsi seçeneğiydi. Ardından, siber güvenlikle ilgili olan “İnternette güvende olmak için neler yapıyorsun?” sorusu üzerine konuşuldu, bu soru için de güvenlik yazılımları kullanmak ve hesaplara zor şifreler koymak gibi cevaplar öne çıktı.

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

İnternette ne kadar güvendesin?

Moderatör: Zülal Erdoğan

Gökhan Akın – Ağ Yöneticileri Derneği
Ayça Atabey- Bilgi IT Law Institute

Değişen hayat koşullarımızla beraber siber güvenliğin önemi arttı. Bu oturumda siber güvenlik sadece teknik açıdan değil aynı zamanda dijital haklar anlamında da tartışılacaktır.

Forumun Gökhan Akın ve Ayça Atabey’in katılımıyla gerçekleşen ilk konuşmacı oturumunda siber güvenlik ve online mahremiyet konuları ele alındı. Ağ Yöneticileri Derneği kurucusu Gökhan Akın, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği siber güvenlik tehditleri konusunda katılımcıları bilgilendirerek son kullanıcıların bu tehditlere karşı almaları gereken basit güvenlik önlemlerini paylaştı. Ardından katılımcıların internetteki günlük aktivitelerinde karşılaştıkları güvenlik problemlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Ayça Atabey, Facebook işbirliğiyle gerçekleştirdikleri Kişisel Verilerin ve Mahremiyetin Korunması Programı ve çıktılarından bahsetti. Program kapsamında yaptıkları anket ile her yaştan kullanıcının konuya dair algısını ölçerek elde ettikleri sonuçlar ışığında çocuklara, gençlere ve yetişkinlere/ebeveynlere yönelik hazırladıkları 3 kitapçık ile kişisel verilere ve bu verilerin korunması konusunda atılacak adımlara dair farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

İnterneti Kim Yönetiyor?

Moderatör: Su Sonia Herring

Ceren Ünal – Woollex
Seher Sağıroğlu – ICANN

İnternetle ilgili en çok tartışılan soruların başında gelen interneti kim yönetiyor sorusu bu oturumda birçok açıdan tartışılacaktır.

Bugün hala Global İnternet Yönetişimi Forumu’nda önemini ve güncelliğini koruyan “İnternet Yönetişimi” tartışmalarına istinaden, Türkiye’de gençlerin internet yönetişimi ve internetin geleceği konusunda ne düşündüğü konuşuldu.

Bu oturumda internet yönetişimi ve bilişim hukuku alanında uzman olan Ceren Ünal ile internet  alan adları sisteminin teknik koordinasyonunu yapan ICANN’den Paydaş İlişkileri Sorumlusu Seher Sağıroğlu Ayhan konuşmacı olarak katıldı. Forumun interaktif yapısına uygun olarak, internet yönetişiminin güncel durumu, interneti yakın gelecekte bekleyen sorunlar ve daha çok paydaşlı bir modelin gerekliliği üzerinde uzunca duruldu.

Etkinlik öncesinde katılımcılara gönderilen ankette yanıtlanan “interneti kim yönetiyor” ve “gelecekte interneti bekleyen sorunlar” sorular, hem tartışmanın genel bir çerçevesini belirlemiş hem de gençlerin düşüncelerini anlamak açısından faydalı bir deneyim sunmuş oldu..İnternetin herkesin kolayca bilgiye erişebildiği, yeni buluşların ve fikirlerin geliştirilmesi anlamında herkesin kullanımına açık ve merkezi-olmayan (decentralized) evrensel bir servis olduğu;  internetle ilgili politikaların geliştirilmesi ve sorunların çözümünde son kullanıcıdan devletlere, özel sektörden teknik uzmanlara kadar herkesin katıldığı bir yönetişim modeline ne kadar çok ihtiyacımız olduğu konuşuldu. 

İnterneti gelecekte bekleyen en önemli sorunlar olarak belirtilen ‘Güvenlik’ ve ‘Kişisel Verilerin Gizliliği’ bağlamında ise yine küresel anlamda internet yönetişimini zorlaştıran bazı gelişmeler tartışıldı. Özellike US-Çin ticaret savaşı, ülkelerin giderek dijital alanlarını ve verilerini egemenlik-ulusal güvenlik merceğinde ele almaları ve yeni teknolojilerin yol açacağı bazı sistemsel yeniliklere değinildi. 

Hem küresel ve yerel bağlamda internet yönetişiminin çok yönlü boyutları tartışıldı  hem de ICANN tarafında çok paydaşlı bir modelin politikaların oluşturulmasında neden ve ne kadar önemli olduğu anlatıldı. 

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

YouTube LIVE Stream
Facebook LIVE
‘Uzaktan eğitemediklerimizden misiniz?’

Moderatör: Fatma Demirel

Nevzat Taşcı – arayuzkampanyasi.org
Doç. Dr. Müge Adnan – MSKÜ
Ceren Sungur – Tarih Obası

Pandemi ile hızla adapte olmaya çalıştığımız uzaktan eğitim modeli ne kadar faydalı, uzaktan eğitimin daha iyi olması için ne gibi öneriler var?

Bu oturumda hayatımıza aniden giren olağan dışı durum nedeniyle çocukların ve gençlerin gündemine oturan uzaktan eğitim konusu tüm paydaşlara söz hakkı verilerek tartışıldı. Toplam üç konuşmacı ile gerçekleştirilen oturum izleyicilerin de katkısı ile interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Arayüz Kampanyası direktörlerinden Nevzat Taşçı yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaşarak öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadıkları problemleri ve sorunların olasi çözümlerini net bir şekilde tanımladı. İkinci konuşmacı Doç. Dr. Müge Adnan, dijital bölünme konusuna değinerek internet ve ekipman erişimi olmayan öğrencilerin yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Özellikle öğretim teknolojileri konusunda eğitimcilerin ve okulların eksikliklerine odaklanan Adnan, öğrenme deneyiminin geliştirilebilmesi için hem okul birimlerinin, hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin uzaktan öğrenme yol ve yöntemlerine hakim olması gerektiğine değindi. 

Son konuşmacı ise tarihçi ve youtube’da tarih ile ilgili yararlı içerikler üreten Ceren Sungur kendi deneyimi ile öğrencilerin neler hissettiğine deyinip öğrencilere karşı tutumun hatalı olduğunu belirtti. Öğrenciler ve öğretmen arasında kurulacak bağın öğrenme deneyiminde olumlu bir etki yaratacağını kaydeden Sungur, rektörlüklerin ve sistemi yönetenlerin sürece katkısını tartıştı. Özellikle odaklanma ve motivasyon problemlerine değinen Ceren, öğrencilerin temel problemlerinden birinin bireysel öğrenmeyi bilmemek olduğunu belirtti. 

Sonuç olarak uzaktan öğrenme süreçlerinde eğiticilerin de daha dikkat çekici ve interaktif öğrenme modelleri benimsemeleri gerektiği kaydedildi. 

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

MOF Oturumu

Dijital Dünyanın Eğiticileri – Başka Bir Eğitim Mümkün mü?

Moderatör: Halil Türker

Prof. Dr. Deniz Yengin – İstanbul Aydın Üni.
Prof Dr. Cem Sütçü – Marmara Üni.
Prof. Dr. Seçkin Özmen – İstanbul Üniversitesi

6. Youth IGF Turkey ve 3. Medya Okuryazarlığı Forumu oturumları tamamlandı. Etkinliğin ikinci günü olan 11 Aralık’ta “Dijital Dünyanın Eğiticileri: Başka Bir Eğitim Mümkün mü?” başlıklı oturum gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr.Gör. Halil Türker’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Yenğin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Cem Sefa Sütçü konuşmacı olarak yer aldı.

Pandemi sonrası dijital eğitime dair atılan adımları, süreçte ortaya çıkan sorunları ve geliştirilen çözümleri anlatan akademisyenler dijital eğitimin geleceğine dair öngörülerde bulundu. Prof. Dr. Deniz Yenğin “pandemi süreci bize eğitim konusunda hızlı çözüm üretmemiz gerektiğini gösterdi” diyerek kısa sürede büyük bir dönüşümün yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Seçkin Özmen dijital okuryazarlık ile ilgili çalışmaların artması gerektiğini belirtirken Prof. Dr. Cem Sütçü ise oyun kültürünün eğitim ile harmanlanmasını ve dijital eğitim sürecinin daha katılımlı bir hale gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

MOF Oturumu

Dijital Dünya’nın Dijital Çalışanları

Moderatör: Seher Sağıroğlu Ayhan

Umutcan Savcı – Aposto!
İsmail Metin – Habitat Derneği
Dr. Itır Akdoğan – TESEV

Bu oturumda, dijital dünyanın dijital çalışanları olarak özellikle pandemi süreci,online hayatın getirdikleri, e vatandaşlık çerçevesinde insanların online düzene alışması ve sivil toplum kanalında da nelere ihtiyaç olduğu ve nelerin fırsata çevrildiği ile ilgili ortak çalışmalardan özellikle bahsedilmiştir.

Oturum konuşmacıları arasında yer alan Aposto kurucusu Umutcan, dijital bir medya platformu olarak söz konusu dönemdeki girişimlerden bir çoğunun bu dönemi nasıl fırsata çevirdiği üzerinde durdu. Özellikle online saha çalışmaları, eğitmen programları ve projeler kapsamında Habitat Derneği adına İsmail Metin dijitalin getirdiği olanakları ve olumlu deneyimlerini bizlerle paylaştı. Itır Akdoğan ise yine sivil toplum çalışmaları yürüten bir dijital çalışan olarak pandemi döneminin e-demokrasi kültürüne katkıları, vatandaşların dijital servislere olan erişimi gibi bazı önemli noktalara dikkat çekti.

Son söz olarak gençlerin dijital teknolojilerden daha çok faydalanmaları için merak etmek, sorgulamak ve tabi ki bu dijital platform/uygulamalar/ katılım süreçlerinde de aktif olarak yer almanın önemini bir kez daha vurgulamış olduk.

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Kısa Kısa İnternet Dünyasında Burslar & Projeler

Dr. Enis Karaarslan -MSKU
Seher Sağıroğlu – ICANN
Fatma Demirel – Nic.TR, ODTÜ

İnternet ile ilgili alanlarda kendini geliştirmek ve proje yapmak isteyen gençler için uluslararası bursları, çevrimiçi eğitim fırsatlarını konuşuyoruz.

Etkinliğin son oturumunda silikon vadisinden bilim insanları ve mühendisler davet edildi. Oturum Su Sonia Herring tarafından yönetildi. Apple’dan Fulya Kaplan ve Facebook AI’dan Bora Edizel yurtdışında çalışma ve yaşama konusundaki deneyimlerini paylaştı. Özel teknoloji şirketlerinde işe alım süreçleriyle ilgili bir soru karşısında konuşmacılar, kendi kariyer patikalarını ortaya koydular.

Edizel, kâr kaygıları ile bilimsel amaç ve saikler arasındaki dengeye ilişkin bir soruyu yanıtlayarak başladığı konuşmasında, veri güvenliği ve gizliliğine değindi. Bu noktada ilgili tarafların verimli işbirliği ile veri toplama ve kullanma süreçlerindeki şeffaflığa dikkat çekildi. Bazı pozisyonlar (ör. Uyumluluk danışmanı, yazılım geliştirici) ve işe alım süreçleri tartışıldı. Edizel konuşmasını kendi çalışmalarıyla ilgili bir soruyu cevaplayarak noktaladı. Çalışmalarının yapay zekanın yanlış haber/bilgilendirmeler ve 3. taraf doğrulama platformları ile entegrasyonu ile ilgili olduğundan bahsetti.

Kaplan, tartışmayı teknoloji alanında kadınların dahil edilmesine yöneltirken,  toplumların sosyo-kültürel yapılarından temel örnekler verdi. Bu noktada kişinin sosyal çevresinin tutumunun önemine dikkat çekti ve iş ortamına dahil olmayı geliştirmek için destekleyici ve teşvik edici sözler sarf etti. Çok boyutlu düşünmenin önemini ve çalışma ortamındaki çeşitliliğin altını çizerken, kodlama ve programlamanın ne kadar önemli olduğuna dair içgörüler verdi.

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

YouTube LIVE Stream
Facebook LIVE
Müzik Teknoloji Kesişimi

Moderatör: Su Sonia Herring

DJ Suppa
Taner Turna

Canlı Kütüphane E-spor

Serhat Bekdemir – Uluslararası E-Spor Federasyonu
Sinan Dursunoğlu – E-Spor Takım Kurucusu
Gizem Kayar – MSKÜ Dijital Oyun Merkezi Direktörü

Canlı Kütüphane Dünya Teknoloji Devlerinde Çalışanlar

Moderatör: Su Sonia Herring

Bora Edizel – Research Scientist at Facebook AI
Fulya Kaplan – Tech Hardware Engineer, Apple

Siz sorun onlar cevaplasın! Deneyimleri ile bize ışık tutacak yaşayan kütüphaneler bu oturumda!

Kapanış
Başka Bir Online Yaşam Mümkün!

Üç gün süren 6. Youth IGF Turkey’in son oturumu, forum organizasyon ekibinin durum değerlendirmesi ve forum katılımcılarının deneyimlerine odaklandı. Beş yıldır forumun koordinatörlüğünü yürüten Su Sonia Herring, bu yıl ilk defa online gerçekleşen forumda destekleri için DiploFoundation, ICANN, İnternet Derneği (ISOC-TR) ve Medya Okuryazarlığı Derneği’ne teşekkür ederek, daha fazla genci forumun organizasyon ekibinde görmek istediklerini belirtti. Fatma Demirel ve diğer organizasyon komitesi üyeleri bu tür etkinliklerde daha etkili rollerde katılmalarının önemini vurguladı ve istekli gençlerin youthigfturkey.org’ta yer alan iletişim formunu doldurmaları gerektiğini belirtti.  Forum katılımcıları ise etkinliğin çok disiplinli konu ve konuk içeriğini çok faydalı bulduklarını belirterek, internete bakış açılarının değiştiğini dile getirdi.

Oturumun tamamını Youth IGF Turkey YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Konuşmacılar

Dr. Öğr.Üy. Gizem Kayar

Dr. Öğr.Üy. Gizem Kayar

Daha fazla oku
Müge Adnan

Doç. Dr. Müge Adnan

Daha fazla oku
Nevzat Taşçı

Nevzat Taşçı

Daha fazla oku
Seçkin Özmen

Prof. Dr. Seçkin Özmen

Daha fazla oku