Youth IGF Turkey Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Youth IGF Turkey faaliyetleri bağlamında ne tür kişisel bilgilerin toplandığını, kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve paylaştığımızı ve kişisel verilerle ilgili haklarınızı açıklamaktadır. 

Youth IGF Turkey web sitesini ziyaret ettiğinizde hangi verilerin toplandığına dair bilgileri içerir. Bu politika ayrıca Youth IGF Turkey toplantılarına (yerinde veya çevrimiçi) kaydolduğunuzda veya katıldığınızda, kapasite geliştirme programlarına başvurduğunuzda ve / veya katıldığınızda, Youth IGF Turkey ile ilgili posta listelerini kullandığınızda, vb. Ne tür kişisel bilgilerin toplandığını da açıklar. Kişisel verilerinizi kullanırız. Youth IGF Turkey faaliyetlerini organize etmek ve geliştirmek. Youth IGF Turkey ile iletişime geçerek, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

1. HAKKIMIZDA

Bu politika, Youth IGF Turkey Organizasyon Komitesi tarafından koordine edildiği ölçüde Youth IGF Turkey çerçevesinde yürütülen faaliyetler bağlamında geçerlidir. Şu anda Youth IGF Turkey’nin gönüllülük temelli bir girişim olarak işlev gördüğünü ve bağımsız bir tüzel kişilik olarak var olmadığını lütfen unutmayın. Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, “biz”, “biz”, “bizim” ifadeleri, Youth IGF Turkey Organizasyon Komitesine yönlendirme anlamına gelir.

2. BİLGİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

2.1. WEB SİTESİ VE KAYIT DOSYALARININ OLUŞTURULMASI

Youth IGF Turkey web sitesi, sizin hakkınızda bize sağladığınız verileri, örneğin Youth IGF Turkey faaliyetlerine katılmak için çevrimiçi formları doldurarak toplayabilir ve işleyebilir. Bu tür bilgiler arasında e-posta adresi, ad ve soyad, telefon numarası, fiziksel adres vb. Bulunabilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Sistem yönetimi ve web sitesi bakımı amacıyla IP adresiniz dahil olmak üzere kullanıcı aracınız (tarayıcınız) ve/veya cihazınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

Kullanıcı davranışına ilişkin demografik ve istatistiksel bilgiler toplanabilir ve web sitemizden herhangi bir içeriğin indirilmesi dahil (pdf formatındaki haber bültenleri gibi) web sitemizin/sitelerimizin popülerliğini ve etkinliğini analiz etmek için kullanılabilir. Kullanıcının veri işleme sistemi ile servis sağlayıcımızın sistemleri arasındaki veri aktarımı güvenlidir.

Bu veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında saklanır ve kullanıcının diğer kişisel verileriyle birleştirilmez.

Verilerin pazarlama amaçlı kullanımı bu bağlamda yer almaz.

2.2. ÇEREZ KULLANIMI

Web sitemiz tanımlama bilgileri kullanır. Çerezler, İnternet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı web sitemizi ziyaret ederse, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, tarayıcının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir dizi içerir.

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizin bazı öğeleri, bir sayfa değişikliğinden sonra bile arayan tarayıcının tanımlanabilir kalmasını gerektirir.

Bir kullanıcı olarak, tarayıcınızda çerezlerin ayarını kontrol edebilirsiniz.

Teknik olarak gerekli tanımlama bilgilerini kullanmanın amacı, web sitemizde tanımlama bilgileri kullanılmadan sunulamayacak işlevler sağlamaktır.

Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.

Belirlediğimiz çerezler, web tarayıcısı kapatıldığında silinir (oturum çerezi). Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve sitemize aktarılır. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu aynı zamanda otomatik olarak da yapılabilir. Ancak, çerezler web sitemiz için devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir. Bu tanımlama bilgilerini yalnızca size yüksek kaliteli web sitesi erişim hizmetleri sağlamak için kullanıyoruz.

 

2.3. MAIL LİSTESİ

Web sitemizde Youth IGF Turkey topluluk posta listesine abone olma imkanı sunuyoruz. Abonelik formu aracılığıyla toplanan veriler, e-posta adresinizi ve isteğe bağlı olarak adınızı içerir. Ek olarak kayıt tarihi ve saati ile IP adresi de saklanabilir.

Listeye başarılı bir şekilde abone olmak için, kullanıcıların bir davet e-postasını onaylaması ve verilerinin posta listesinin bir parçası olarak kullanılmasını kabul etmesi gerekir. Davet e-postasında, posta listesiyle bağlantılı verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla ayrıntı açıklanır.

Posta listesine gönderi gönderirseniz, bu gönderiyi bu posta listesinin diğer tüm abonelerine ileteceğiz ve bu yazının içeriğini, başlangıçta abone olduğunuz e-posta adresi ve adıyla birlikte posta listesi arşivinde toplayacağız. Youth IGF Turkey posta listesinin arşivi halka açıktır ve https://lists.rnids.rs/pipermail/Youthigfturkey/ adresinde bulunabilir. Bu verilerin yanı sıra, IP adresi, e-postanın gönderildiği tarih ve saat, e-posta programı, aktarma sunucuları gibi her e-postada yer alan gönderinin meta verilerini de toplayabiliriz.

Youth IGF Turkey posta listesi arşivi aracılığıyla kullanıma sunulan kişisel veriler, şeffaflıkla ilgili amaçlar ve  Youth IGF Turkey’nin kurumsal belleğini korumak için belirsiz bir süre için saklanır.

 

2.8. Youth IGF Turkey YILLIK TOPLANTILARINA KAYIT OLMA

Yıllık toplantılarımıza katılanlardan, toplantıdan önce çevrimiçi olarak veya yerinde kayıt yaptırmaları istenir. Topladığımız bilgiler adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi, kuruluşunuzu, cinsiyetinizi ve paydaş grubunuzu içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu bilgilerin bir kısmı, sizin izninizi alırsak, Youth IGF Turkey web sitesinde yayınlanabilir.

Sağladığınız veriler Youth IGF Turkey Organizasyon Komitesine sunulur. Verilerin bir kısmı, örneğin katılımcı rozetleri oluşturma amacıyla, etkinliğin planlanmasına yardımcı olan kuruluşlara sağlanabilir.

Verileriniz ayrıca istatistiksel amaçlarla da kullanılabilir.

Bu bağlamda toplanan kişisel veriler, yalnızca toplandığı yıllık Youth IGF Turkey toplantısıyla ilgili olarak işlemek için gerekli süre boyunca saklanır, ancak ilgili toplantının bitiminden sonra en fazla bir yıl saklanır. İstisna olarak, Youth IGF Turkey web sitesinde (yukarıda açıklandığı gibi) yayınlanan kişisel veriler, şeffaflıkla ilgili amaçlar ve Youth IGF Turkey’nin kurumsal hafızasını korumak için belirsiz bir süre için kamuya açık kalır.

 

2.9. YÜZ YÜZE ETKİNLİKLER SIRASINDA FOTOĞRAF VE VİDEO KAYDI

Etkinliklerimiz sırasında genellikle fotoğraf çeker ve video kaydı yaparız. Fotoğrafları ve videoları web sitemizde, sosyal medyada, YouTube’da ve diğer video paylaşım web sitelerinde paylaşıyoruz. Bu tür içerik, Youth IGF Turkey’nin tarihini oluşturduğu için süresiz olarak saklanır.

Etkinliklerimize katılarak, varsayılan olarak, herhangi bir şekilde (size herhangi bir ödeme yapılmaksızın) size ait olabilecek herhangi bir fotoğrafı ve / veya videoyu / sesi kullanabileceğimizi, çoğaltabileceğimizi ve / veya yayınlayabileceğimizi kabul etmiş olursunuz. (resminiz, benzerliğiniz ve / veya sesiniz dahil). Bu materyal aynı zamanda bir etkinlik raporu, yayın, basın bildirisi veya diğer tanıtım içeriğinde de kullanılabilir. Ek olarak, her etkinliğin başında, tüm katılımcıları planlanan çekim ve fotoğrafçılıkla ilgili bilgilendireceğiz.

Fotoğrafının çekilmesini veya video kayıtlarına dahil edilmesini istemiyorsanız, lütfen ilgili etkinlikte katılımcılara tanıtılacak olan ekibimizin belirlenmiş bir üyesini bilgilendirin. Dahası, daha büyük ölçekli bazı etkinliklerde, etkinlikte fotoğraf ve video kaydından dışlanmayı tercih eden katılımcılar tarafından kalıcı olarak takılacak açıkça tanımlanabilir işaretler (kırmızı boyunluklar, çıkartmalar vb.) Dağıtabiliriz. Bunu yapmamak, fotoğrafınızın çekilmesine veya videoya kaydedilmenize neden olur, bu tür fotoğrafların ve kayıtların daha sonra kullanılmasıyla ilgili sorumluluğumuzu ortadan kaldırır.

2.10 ÇEVRİMİÇİ TOPLANTILARIMIZA / ETKİNLİKLERİMİZE KATILMA

Zaman zaman, topluluğu Youth IGF Turkey etkinlikleri konusunda güncellemek, yıllık toplantıyı hazırlamak, Youth IGF Turkey çalışma grupları içindeki çalışmaları koordine etmek gibi amaçlarla çevrimiçi toplantılar ve etkinlikler düzenleyebiliriz. Bu etkinliklerin bazıları için önceden kayıt yaptırmanızı isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda, kayıt formunda verdiğiniz bilgileri topluyoruz; bunlar yalnızca sizinle iletişim kurmamızı sağlamak ve dahili istatistiksel amaçlar için gereklidir. Kaydolarak, verilerinizin bu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

<